Behöver du hjälp?

Fokuset ligger på ett friskt hälsoperspektiv
och omfattar hela individen inifrån och ut.
Fysiskt, psykiskt och själsligt.

Välkommen att höra av dig 

Vad kan jag erbjuda?

Besvär/smärta med Kropp & Knopp

Copingstrategier för hantering & förebyggande av stress.

Personlig- Duo- och gruppträning. 
Massageterapi

Öka din aktivitetsnivå, förbättra din ergonomi & bryt stillasittandet för att främja din hälsa & öka livskvalitén. 

Nora Ghanem

I första hand en förälder och medmänniska som uppnår balans och välbefinnande i livet genom att införa små vardagliga hälsosamma förändringar. Genom ödmjukhet, lyhördhet och närvaro i kontakten med mina medmänniskor ser jag den unika människan framför mig och på så sätt individanpassas mina insatser.

Leg fysioterapeut,  dipl. Mindfulnessinstruktör och Steg 1 psykoterapeut. Samt före detta socionom.

Samtliga kompetenser och arbetserfarenheter bidrar på så sätt till att jag fokuserar på ett friskt hälsoperspektiv som omfattar hela individen inifrån och ut.
Fysiskt, psykiskt och själsligt.