Tjänster

Fysioterapi/sjukgymnastik

Fysioterapeutens kunskaper omfattar människan som en fysisk, psykisk, social och existenti­ell helhet i ett hälsoperspektiv. Kunskaperna grundar sig i förståelsen av kroppen, dess rörelse och funktion, individens unika personliga egenskaper samt interaktion med andra och med sin omgivning/miljön.
Fysioterapeutens arbete innefattar bl.a. undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra skador och sjukdomar, framför allt sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen dvs muskler, leder, skelett och nerver.

Min inriktning:

  • Psykosomatiska besvär/smärta
  • Kvinnohälsa & Klimakteriebesvär
  • Stresshantering
  • Smärta hos barn & ungdomar
  • Belastningsergonomi
  • Rörelse – och stödjeorganens sjukdomar
  • Endokrina sjukdomstillstånd

Har samverkansavtal med Region Skåne och högkostnadskort gäller. Remiss krävs ej. Tar emot alla åldersgrupper.

Psykosomatik & Stresshantering

Rapporter från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visar en ständig ökning av psykisk ohälsa bland vuxna men även barn och ungdomar. Stress, oro, ångest, isolering och nedstämdhet sätter sina fysiska spår på kroppen och visar sig i form av olika besvär och sjukdomar.

Använder följande fysioterapeutiska behandlingstekniker:
Akupunktur
Medveten andningsträning
Mindfulness
Basal kroppskännedom
Taktilmassage

Har samverkansavtal med Region Skåne och högkostnadskort gäller. Remiss krävs ej. 

Samtalsterapi

Samtalsterapi kan beskrivas som en process mellan en samtalsterapeut och en klient eller i par och fokuserar på känslomässiga, relationella och psykologiska frågor. I parterapin fokuseras samtalet kring er kommunikationsförmåga i er relation. Här får ni möjlighet att arbeta med kommunikationsproblem för att lättare kunna hantera de utmatningar ni ställs inför i er relation.

Genom att samtala om och bearbeta olika nuvarande och tidigare påfrestande/traumatiska livssituationer får du som klient hjälp till självhjälp för ökad insikt och medvetenhet. Samtidigt lär du dig att mästra olika copingstrategier för att kunna reglera känslor samt bryta destruktiva tankar och beteenden. 
Samtalsterapi är bevisat effektivt och grundas på olika evidensbaserade och erfarenhets-beprövade teorier och metoder.

Samtalsbehandlingen bekostas privat och ingår inte i högkostnadsskyddet.
Kan utföras digitalt eller vid fysiskt möte. 

Tidskostnad: 
Individuell:
30 min – 495 kr 
55 min – 950 kr

Parterapi: 
60 min – 1100 kr

Hälsofrämjande friskvård

Hälsofrämjande friskvård som förebygger ohälsa, ökar tilltron till den egna självförmågan samtidigt som genom ökad kroppsmedvetenhet påverka kroppens motståndskraft och läkningsförmåga. 

Vi utformar tillsammans individanpassade träningsprogram utifrån Smarta, mätbara, av dig accepterade, realistiska och tidsbegränsade MÅL.
Du kanske uppskattar att träna tillsammans med någon eller flera för ökad glädje och motivation

Priser: 
Personlig träning
950 kr (1 tim)                
3 750 kr (5 tim)
7 000 kr (10 tim)
Duo-träning (2-pers)
1 600 kr (1 tim)
7 500 kr (5 tim)
13 000 kr (10 tim)

Friskvårdsbidrag gäller. 
25% moms är inkluderat i priserna för privatpersoner. 

Medicinsk massage

Medicinsk massage har inte enbart en avslappnande och avstressande effekt utan den verkar också på djupet. Massage av; triggerpunkter, fascia samt för olika besvär som huvudvärk och migrän. 

Erbjuder: 
30 min (rygg, nacke & axlar) 495 kr
30 min (Fötter & underben) 495 kr
45 min (välj fokusområde) 780 kr
60 min (Helkropp) 950 kr
75 min (Helkropp) 1200 kr

Friskvårdsbidrag gäller
Priserna är inkl. 25% moms